Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne

Z dniem 1 stycznia 2022 roku rozpocznie działalność Powiatowe Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Mławie przy ul. Słowackiego 16.

Centrum przeznaczone jest dla 20 osób niepełnosprawnych na pobyt dzienny oraz 2 osób niepełnosprawnych na pobyt całodobowy.
Celem powstania Centrum jest wspieranie, opieka i rehabilitacja dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym.  Korzystając z usług Centrum osoba niepełnosprawna ma zapewniony posiłek, dowóz do i z Centrum, opiekę pielęgniarską, rehabilitację, pomoc opiekunów, organizację czasu wolnego.

 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ Z USŁUG PCOM W MŁAWIE?

Z usług Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Mławie  mogą skorzystać dorosłe osoby niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym  stopniu niepełnosprawności i niekorzystające z form wsparcia w innych ośrodkach. 

JAK ZAŁATWIĆ FORMALNOŚCI?

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług Powiatowego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Mławie , ich pełnomocnicy, opiekunowie prawni powinni złożyć w :

POWIATOWYM CENTRUM POMCY RODZINIE w MŁAWIE

 1. Reymonta 4

wniosek wraz z orzeczeniem potwierdzającym posiadany stopień niepełnosprawności.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu-23/654-43-56

 

Pobyt w Centrum jest całkowicie bezpłatny.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2021-10-20
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2021-10-20 11:21

WNIOSEK

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2021-10-20 11:22

uTWrRTMsAQIECBAgQIAAAQIECBAoBIQYISavENOoxq1bVsUP53+xwQQIECBAgAABAgQIECBAIDsBIUaIySvE1Crx8N4Xsls0AxMgQIAAAQIECBAgQIAAgUJAiBFi8gkxxWNJjb5479h+20uAAAECBAgQIECAAAECBLIU+BtzIGOzInMO9gAAAABJRU5ErkJggg==

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2021-07-01 13:16

ankieta dla mieszkańców Powiatu Mławskiego

Starostwo Powiatowe przygotowuje obecnie Strategię Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021-2027. Chcemy poznać opinie mieszkańców powiatu, ich potrzeby i oczekiwania, aby zaplanowane działania przyczyniły się do rozwoju, a przez to do poprawy jakości życia mieszkańców.

Lisk do ankiety:

https://mlawa.webankieta.pl/

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2021-04-22
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2021-04-22 12:05

INFORMACJA

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwia osobom nie posiadającym podpisu elektronicznego ani profilu zaufanego złożyć wnioski w systemie SOW.

Rozwiązaniem jest posiadanie tymczasowego profilu zaufanego, który można uzyskać bez wychodzenia z domu.

Tymczasowy profil zaufany może być używany w systemie SOW do podpisywania wniosków przez 3 miesiące, a gdy straci ważność, załóż zwykły profil zaufany. Tymczasowy profil zaufany może zostać przedłużony automatycznie, jeśli nadal będą obowiązywać ograniczenia wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa.

W celu założenia  profilu zaufanego  potrzebujesz:

 1. Ważnego dokumentu tożsamości: dowodu osobistego lub paszportu.
 2. Urządzenia z dostępem do internetu, wyposażonego w kamerę i mikrofon.

Może to być tablet, telefon, komputer stacjonarny lub laptop. Na tym urządzeniu musi działać aplikacja do rozmowy wideo, tj. Microsoft Teams (dostępna za darmo).

Złóż wniosek o tymczasowy profil zaufany

Pełną informację znajdziesz na portalu GOV.

Przypominamy, że od 1.01.2021 trwa nabór wniosków o dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. Aplikować można online w Systemie SOW, korzystając z podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub tymczasowego profilu zaufanego.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2021-02-24
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2021-02-24 07:41

                                                                                                                                    Załącznik nr 1

                                                                                                                              do Zarządzenia nr 2/2021

                                                                                    Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                                  w Mławie

                                                                                                                            z dnia 18 stycznia 2021r.

 

                      Wytyczne przeciwepidemiczne do spotkań rodziców biologicznych

z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej na terenie powiatu mławskiego, obowiązujące w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Możliwość ponownych spotkań od dnia 20 stycznia 2021r. rodzin biologicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu mławskiego.
 1. Minimalizacja ryzyka zakażenia dzieci i rodziców oraz innych osób z zewnątrz, w tym pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
 1. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym

zakażeniem.

 1. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Działania umożliwiające spotkanie rodziców z dziećmi  przebywającymi w pieczy

zastępczej:

 1. Spotkanie odbywa się na pisemny wniosek rodziny biologicznej o wyznaczenie spotkania z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej na terenie powiatu mławskiego lub za pośrednictwem poczty e-mail: pcprmlawa@poczta.onet.pl lub telefonicznie

23/654-43-56. Wniosek kierowany jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4, 06-500 Mława.

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie informuje rodzinę zastępczą o złożonym wniosku. Jeśli rodzina zastępcza wyrazi zgodę, wyznaczona zostaje data i miejsce spotkania.
 1. Wśród osób przewidzianych do uczestnictwa w spotkaniu koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadza ankietę stanowiącą Załącznik nr 1 do Wytycznych.

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas spotkania:

 1. Przed spotkaniem wszyscy uczestnicy dokonują pomiaru temperatury ciała. Osoba u której stwierdzona zostaje temperatura powyżej 38 stopni jest wykluczona ze spotkania.

       2. Przed spotkaniem wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz stosowania rękawiczek ochronnych, osłony na usta             i  nos (nie dotyczy dzieci do 4 lat i innych osób zgodnie z przepisami prawa).

 1. Spotkanie trwać może do 2 godzin.
 2. Z dzieckiem/dziećmi z jednego ogniska spotkać się może rodzina składająca się maksymalnie z 2 osób wspólnie zamieszkujących.

      5. Rodzina biologiczna zobowiązana jest zabezpieczyć się we wszystkie środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne lub inne osłony nosa i ust, rękawiczki jednorazowe.

 1. Zalecane jest odbywanie spotkań na świeżym powietrzu. W przypadku złej pogody w pomieszczeniu wyznaczonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie - 1 osoba na 4 m2 , z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 1. Dopuszcza się możliwość przyjmowania od gości rzeczy i produktów spożywczych, jeżeli zostały one zakupione w sklepie. Celem weryfikacji rodzina zastępcza lub koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma prawo żądać od odwiedzających okazania dowodu zakupu towaru, który jest przekazywany dzieciom.
 1. Przynoszone z domu rzeczy używane, będą podlegać myciu, dezynfekcji, praniu, prasowaniu, „kwarantannie” na okres 3 dni lub innym zabiegom zmniejszającym ryzyko ewentualnego zakażenia koronawirusem. W wątpliwych sytuacjach postępowanie określi

powiatowa stacja.

                                                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                                   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                                              w Mławie

                                                                                                                                        Urszula Krajewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2021-01-20 08:34
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-20 09:39

 Zarządzenie Nr 28/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 216/2015 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30 września 2015r., zarządzam co następuje.

§1

Ustalam dzień 24 grudnia 2020r. dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w dniu wolnym od pracy 26 grudnia 2020r. (sobota).

§2

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2020-12-09
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-12-08 11:39

Projekt ,,Aktywne wsparcie"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-11-13
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-11-13 11:55

pliki do pobrania

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-11-13 11:56

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Mławskiego,

mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS – CoV2 wywołującego zachorowanie na COVID-19,   w związku z faktem objęcia przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie kwarantanną, w wyniku potwierdzenia  obecności koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego zachorowanie na COVID-19, informuję iż zachodzi szczególna potrzeba czasowego zawieszenia obsługi Klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie / w tym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności/ zlokalizowanego przy ul. Reymonta 4.

 Przewidywany termin przywrócenia obsługi Klientów to 16 listopada2020r. 

 Proszę o składanie wszelkich wniosków i pism do głównego budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 bądź poprzez Portal Zaufania Publicznego – E-PUAP: adres skrytki: /c4p7a9tx3y/SkrytkaESPlub pocztę elektroniczną:  pcprmlawa@poczta.onet.pl.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-11-08
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-11-08 10:16
Powiat Mławski przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2021 – 2027 w związku z tym 
przygotowaliśmy ankietę skierowaną do mieszkańców Powiatu Mławskiego. Chcemy poznać opinie i potrzeby
społeczności naszego powiatu. Pragniemy by mieszkańcy włączyli się w współtworzenie tego co dzieje się w powiecie mławskim dlatego zwracamy się
z prośbą o wypełnienie dołączonej ankiety i odesłanie na adres email :
rolnictwo@powiatmlawski.pl do 28 października. Ankieta jest całkowicie anonimowa.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-10-13 08:34
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-13 08:40

ankieta

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-10-13 08:34

STRATEGIIA ROZWIĄZYWANIIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W POWIIECIE MŁAWSKIIM NA LATA 2021--2025

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-10-02 08:29
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-02 08:31

Zarządzenie 18/2020

Zarządzenie Nr 18/2020
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie
z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

Na podstawie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239 ze zm.) w związku z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.  U. z 2020r., poz. 878) na mocy § 11 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie stanowiącego załącznik do Uchwały

Nr 216/2015 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30 września 2015r, zarządzam co następuję:

§ 1

 1. Z uwagi na częściowe zniesienie ograniczeń związanych z obowiązywaniem na terenie kraju stanu epidemii wynikającego z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego zachorowania na COVID-19, wprowadzam do odwołania zmiany w bezpośredniej obsłudze klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Mławie polegające na tym, iż dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.
 2. Rekomenduje się, aby wizyty w urzędzie poprzedzone były telefonicznym ustaleniem każdej wizyty, uzgodnionej bezpośrednio z właściwą komórką organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie pod numerami telefonów wskazanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
  www.bip.pcprmlawa.eu
 3. Do budynku zlokalizowanego w miejscu wskazanym w ust. 1 będą wpuszczane tylko osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne będzie również zdezynfekowanie rąk przy wejściu oraz zasada oczekiwaniaw kolejce w odstępie min. 2m.

§ 2

 1. Obsługa klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie odbywa się:
  1. bezpośrednio, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 1, a także poprzez
  2. Portal Zaufania Publicznego E-PUAP,
  3. pocztę elektroniczną: pcprmlawa@poczta.onet.pl,
  4. pocztę tradycyjną, którą należy kierować na adres:
   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Władysława Stanisława
   Reymonta 4, 06-500 Mława
 2. Powiatowy Zespół do Praw Orzekania o Niepełnoprawności
  ul. Władysława Stanisława Reymonta 4, 06-500 Mława

§ 3

Wykonie zarządzenia powierzam pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie.

§ 4

Z dniem 24 maja traci moc Zarządzeniu Nr 5/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie  z dnia 16.03.2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w związku  z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym  COVID-19.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r.

 

 

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mławie
Urszula Krajewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-05-25 15:49

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-05-25 15:49

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DYREKTORA
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE

Ze względu na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba wydłużenia wprowadzonych ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie.

W ramach działań mających na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, informuję, iż z dniem 11 maja 2020r. ulegają wydłużeniu wyłączenia dotyczące bezpośredniej obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie     i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Mławie.

Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi klientów to 25 maja 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Szczegóły pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie w okresie stanu epidemii reguluje Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie
Urszula Krajewska

Mława, dnia 11.05.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2020-05-11
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-05-11 09:33
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-11 12:53

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-05-11 09:33

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DYREKTORA
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE

 

Ze względu na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba wydłużenia wprowadzonych ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie.

W ramach działań mających na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, informuję, iż z dniem 30 kwietnia 2020r. ulegają wydłużeniu wyłączenia dotyczące bezpośredniej obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Mławie.

Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi klientów to 11 maja 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Szczegóły pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie w okresie stanu epidemii reguluje Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

 

Dyrektor
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie
Urszula Krajewska

Mława, dnia 30.04.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2020-05-04
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-05-04 14:59
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-04 15:28

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DYREKTORA

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE

 

          Ze względu na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba wydłużenia wprowadzonych ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Mławie.

W ramach działań mających na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, informuję, iż z dniem 17 kwietnia 2020r. ulegają wydłużeniu wyłączenia dotyczące bezpośredniej obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Mławie.

Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi klientów to 4 maja 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Szczegóły pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie w okresie stanu epidemii reguluje Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

 

                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                        Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

                                                                                                                 Urszula Krajewska

                                                                                                                                                                                                                                                

Mława, dnia 17.04.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-04-20 09:50
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-20 09:54

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-04-20 09:51

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DYREKTORA

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE

 

          W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ze względu na aktualną sytuację wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba wydłużenia wprowadzonych ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Mławie.

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 w ramach działań, które mają na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, informuję, iż z dniem 27 marca 2020r. ulegają wydłużeniu wyłączenia dotyczące bezpośredniej obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności  w Mławie w budynku zlokalizowanym przy ulicy:

 1. Władysława Stanisława Reymonta 4, 06-500 Mława,

Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi klientów to 14 kwietnia 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Szczegóły pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie w okresie stanu epidemii reguluje Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

 

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                        Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

                                                                                                               Urszula Krajewska

                                                                                                                                                                                                                                                 

Mława, dnia 27.03.2020r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-03-30 09:56

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-03-30 09:58

Komunikat

Komunikat !!!

          W trosce o bezpieczeństwo w związku wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym       z COVID-19,  o których mowa w art. 1 i 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) i wzmożonym społecznym niepokojem, Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie umożliwia od dnia 17.03.2020 r. zdalne wsparcie psychologiczne (w formie telefonicznej,  on-line/skype,  e-mail).

      Wsparcie to, szczególnie kierowane jest od osób bezpośrednio zaangażowanych  w działania zapewniające nasze bezpieczeństwo oraz do osób objętych kwarantanną.

  W celu umówienia sesji on-line prosimy o kontakt telefoniczny 23-654-52-29 lub                                                   e-mail:wsparcie@zowmlawa.pl

 

  Poradnictwo telefoniczne jest możliwe także dla osób chcących zachować  anonimowość.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

 

W ramach solidarności zaopiekujmy się sobą nawzajem.

 

                                  Joanna Tańska

                                                Dyrektor

                                                       Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-03-18
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-03-18 10:24
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-18 10:29

Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zagrożeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-03-16 13:00
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 13:08

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-03-16 13:01

Przyjmowanie interesantów

UWAGA

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników PCPR w Mławie od dnia 13.03.2020 do dnia 27.03.2020 wszystkie komórki organizacyjne Centrum   nie będą przyjmowały interesantów.

Wszelkie informacje będą udzielane jedynie drogą telefoniczną bądź elektroniczną. Wnioski dot. poszczególnych spraw są dostępne na stronie internetowej www.bip.pcprmlawa.eu

Tel.23/654-43-56 lub tel/fax  23/655-29-48

pcprmlawa@poczta.onet.pl

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-03-13 08:40
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-02 08:34

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-02-11 09:57

System Obsługi Wsparcia

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie wdrożyło System Obsługi Wsparcia finansowany przez PFRON.

Osoby niepełnosprawne, korzystające z programów realizowanych przez PFRON, będą mogły dzięki specjalnej platformie bez wychodzenia z domu, przy pomocy własnego komputera złożyć wniosek, uzyskać decyzję i otrzymać dofinansowanie. 

Dwoje pracowników PCPR przeszło specjalne szkolenie: Agnieszka Witkowska-główny specjalista oraz Agnieszka Moszczyńska- referent.

Platforma będzie służyła do kontaktu z wnioskodawcą od samego początku, czyli złożenia wniosku, przez całe jego procedowanie, podpisanie umowy, aż do rozliczenia. Wnioskodawca nie będzie musiał przychodzić do PCPR. Tak naprawdę wszystko będzie można załatwić przy pomocy systemu. Platforma jest tak skonstruowana, że wnioskodawca, który się tam loguje zakłada konto, podaje swoje pewne dane, kierowany jest wtedy do właściwego urzędu. Nie ma możliwości popełnienia błędu. PCPR ma całą dokumentację, do której wgląd ma też PFRON. Program jest intuicyjny na zasadzie sprawdź, żeby przejść dalej. System sprawdza poprawność wypełnienia formularza.

W/w działania zostały uhonorowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  poprzez przyznanie Certyfikatu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie świadczącego o tym, że w Jednostce został wdrożony System SOW  umożliwiający obsługę wniosków w postaci e-usług.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-02-11
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-02-11 09:51
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-11 10:11

nabór wniosków

UWAGA!

Od 1 stycznia 2020 roku zostały aktywowane nabory wniosków w formie elektronicznej na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.  Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z takiej pomocy w formie elektronicznej poprzez elektroniczne złożenie wniosku w systemie SOW  – System Obsługi Wsparcia.

Link do materiału na portalu SOW:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

Bezpłatna infolinia, wspierająca użytkowników SOW, gdzie pracownicy udzielają pomocy w obsłudze programu:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/infolinia/

800 889 777

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-01-13
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-01-13 13:17

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4 06-500 Mława.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie jest Pani Agnieszka Moszczyńska; e-mail: iod.pcprmlawa@onet.pl;

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4)Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie;

- realizacji umów,

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5)W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4 lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) W przypadku gdy przxetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuascji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2018-05-29 14:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 107076
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-10-20 11:23