Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Aktywny Samorząd

Treść strony

Aktywny Samorząd

osoby do kontaktu :

Agnieszka Witkowska - główny specjalista

Jan Łukasik - inspektor powiatowy

tel.: 23/ 654 - 43 - 56 ,fax: 23/655 - 29 - 48 wew. 27

 

Informacje dotyczące możliwości składania wniosków oraz druki wniosków są dostępne na stronie internetowej  www.bip.pcprmlawa.eu  oraz w siedzibie PCPR Mława ul. Reymonta 4.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel.  23/654-43-56 w.27

 • autor informacji: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2017-11-07
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2017-11-14 09:25
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-12 10:20

Informacja o realizacji pilotażowego programu ,, Aktywny Samorząd" w 2019 roku

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE  INFORMUJE O REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU ,, AKTYWNY SAMORZĄD”  W 2019 ROKU

W dniu 17 lipca  2019 roku Zarząd Funduszu przyjął  nowe Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku.

Głównym celem programu jest wyeliminowanie  lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i  w dostępie
do edukacji.

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2019 ROKU:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 

            - Zadanie1- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego  

               samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku  

               życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z

               dysfunkcja narządu ruchu,

 

            - Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo 

               umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,

 

            - Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo  

              umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu 

              wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,

 

            - Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,      

              adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,

              z dysfunkcja narządu słuchu,

 

 1. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

- Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

- Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

- Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu      elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

 1. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

- Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiająca samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

- Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

- Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

- Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy  kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

- Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

 1. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inna tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski.

W 2019 roku  preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

- są zatrudnione

- w 2018 lub w 2019 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych  

   zdarzeń losowych.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach Modułu I wnioski będą przyjmowane w trybie ciągłym w terminie

- od 4 marca do 31 sierpnia 2019 roku

W ramach Modułu II wnioski będą przyjmowane w dwóch cyklach:

 1. od 4 marca do 29 marca 2019 roku – dla wniosków dotyczących roku szkolnego/ akademickiego 2018/2019,
 2. od 2 września do 10 października 2019 roku – dla wniosków dotyczących roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 roku.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu „AKTYWNY SAMORZĄD”, zasad
i warunków dofinansowania/refundacji znajdują się na stronie internetowej:
www.pfron.org.pl lub www.bip.pcprmlawa.eu oraz dodatkowe informacje o programie można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie,
ul. Reymonta 4, lub pod numerem telefonu (23) 654-43-56 wew. 27.

 

 

 

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2019-08-05 09:36
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-05 09:37

zasady

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2019-08-05 09:44

wniosek ON podopieczny 2019

 • autor informacji: Witkowska Agnieszka
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Agnieszka Jankowska
  data publikacji: 2018-03-08 12:27
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-08 11:52

wniosek OSOBA PEŁNOLETNIA 2019

 • autor informacji: Witkowska Agnieszka
  data wytworzenia: 2018-03-08
 • opublikował: Agnieszka Jankowska
  data publikacji: 2018-03-08 12:30
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-08 13:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2075
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-10 11:57

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 4
06-500 Mława

NIP: 569-158-48-21

Dane kontaktowe

tel.  23 654 43 56 fax: 23 655 29 48
e-mail: pcprmlawa@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

800 - 1600

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 183098
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-11 10:11

Stopka strony