Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zespół Ośrodków Wsparcia

ul. Słowackiego 18, 06 -500 Mława, tel.23 654 52 29

e- mail: zowmlawa.sekretariat@interia.pl

W ośrodku można skorzystać z pomocy specjalistów:

 • Psychologa
 • Psychoterapeuty
 • Pedagoga
 • Pracownika Socjalnego
 • Terapeuty
 • Konsultanta prawnego
 • Psychiatry

Z pomocy udzielanej w ZOW klienci korzystają bezpłatnie.

Pomoc w postaci konsultacji specjalistów udzielana jest jedynie mieszkańcom powiatu mławskiego, za wyjątkiem osób doznających przemocy.

Można skontaktować się osobiście lub telefonicznie.

Placówka czynna jest całą dobę.

Porady specjalistyczne udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–18:00, po wcześniejszym umówieniu.

W strukturze Placówki działa Specjlaistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Ośrodek Interwencji Kryzysowej.

SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE - świadczy usługi w zakresie:

 1. Interwencyjnym poprzez:
  1. zapewnienie schronienia ofierze przemocy w rodzinie oraz dzieciom pozostajacym pod jej opieką, bez skierowania i bez względu na dochód, przez okres do trzech miesięcy z mozliwością przedłużenia w uzasadnionych sytuacjach ofiary przemocy w rodzinie,
  2. ochronę ofiary przemocy w rodzinie przed osobą stosującą przemoc w rodzinie,
  3. udzielanie natychmiastowej pomocy specjalistycznej tj. psychologicznej i prawnej oraz zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej w przypadku, gdy wymaga tego stan zdrowia ofiary przemocy w rodznie,
  4. rozpoznanie sytuacji ofiary przemocy w rodzinie i ocena ryzyka w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa ofiary lub jej dzieci pozostajacych pod jej opieką,a także udzielenie pomocy innej niż określna w lit. a-c.
 2. Potrzeb bytowych poprzez zapewnienie:
  1. całodobowego okresowego pobytu dla maksymalnie 15 osób,
  2. pomeszczeń na nocleg przeznaczonych maksymalnie dla pięciu osób z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej ofiary przemocy w rodzinie,
  3. wspólnego pomieszczenia do pobytu dziennego z miejscem zabaw dla dzieci i miejsca do nauki,
  4. ogólnodostepnych łazienek,
  5. miejsca do prania i suszenia,
  6. ogólnodostepnej kuchni,
 3. Pomocy terapeutyczno-wspomagającej poprzez:
  1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
  2. opracowanie indywidualnego planu pomocy ofierze przemocy w rodzinie uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy,
  3. udzielanie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego,
  4. prowadzenie grup wsparcia lub grup terapeutycznych dla ofiar przemocy w rodzinie,
  5. prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy w rodzinie oraz nabycie umiejętności ochrony przed osobąstosującą przemoc w rodzinie,
  6. zapewnienie dostepu do pomocy medycznej,
  7. ocenę sytuacji dzieci na podstawie przeprowadzonego w tej rodzinie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
  8. udzielanie konsultacji wychowawczych.

Placówka prowadzi działania profilaktyczne i wdraża programy korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Zapewnienie kompleksowej pomocy psychologicznej i prawnej dla osób i rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego poprzez:

 1. prowadzenie interwencji kryzysowej osobiście w siedzibie Ośrodka oraz w miejscu pobytu klienta.
 2. prowadzenie interwencji kryzysowych telefonicznych,
 3. prowadzenie poradnictwa psychologicznego, w tym rodzinnego,
 4. prowadzenie psychoterapii indywidualnej bądź rodzinnej w sytuacjach skrajnie urazowych (katastrofa, nagła śmierć, żałoba, próby samobójcze, klęski żywiołowe itp.),
 5. udostępnienie w sytuacjach uzasadnionych zagrożeniem bezpieczeństwa klienta lub dobra procesu pomocy, miejsc całodobowego pobytu na terenie Ośrodka przy ulicy Słowackiego 18.

Placówka upowszechnia i popiularyzuje wiedzę na temat kryzysu i sposoó radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.

Ośrodek udziela pomocy osobom zagrożonym przestepstwami, które dotyczą handlu ludźmi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-11-24 07:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12147
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-24 07:25:01