Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Turnusy Rehabilitacyjne

osoba do kontaktu -  Grzegorz Dzikowski- inspektor
tel. 23/654-43-56, 655-29-48 wew. 27

Dofinansowania ze środków PFRON do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Podstawa prawna

Art. 35a ust. 1 pkt. 7a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2023, poz. 100 z późn. zm), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U.2007 Nr 230 poz. 1694 ze zm.).

Wymagane dokumenty

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Załączniki wymagane do wniosku:

 1. Dokument potwierdzający niepełnosprawność w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).
 2. Wniosek lekarza pod opieką którego znajduje się osoba niepełnosprawna o skierowanie na turnus rehabilitacyjny (w przypadku konieczności uczestnictwa w turnusie opiekuna we wniosku musi być wyraźne uzasadnienie), sporządzony nie wcześniej niż na trzy miesiące przed datą złożenia wniosku.
 3. Oświadczenie o wyborze turnusu w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków i organizatorów.

Wysokość dofinansowania:

 • 30% - przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy, zwanego dalej "przecietnym wymagrodzeniem" - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem, osoby niepełnopsrawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez wzgledu na stopień niepełnosprawności; 
 • 27% - przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 25% - przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 20 % - przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej oraz osoby niepełnosprawnej;
 • 20 % - przeciętnego wynagrodzenia  - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy choronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudna sytuacją zyciową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zpstać podwyższone do wyokości 40% przecietnego wynagrodzenia pobytu opiekuna może nastapić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osoba niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Kryterium dochodowe

Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:

 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

W przypadku przekroczenia kwot dochodu kwota dofinansowania może być pomniejszona o kwotę, o którą dochód ten został przekroczony. W przypadku uzasadnionym trudną sytuacją materialną lub losową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie uczestnictwa w turnusie tej osoby lub jej opiekuna może zostać przyznane bez pomniejszenia kwoty dofinansowania pomimo przekroczenia kwot dochodu.

drukuj (Turnusy Rehabilitacyjne)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2017-11-06
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2017-11-06 10:36
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-26 11:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 19144
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-26 11:33:14