Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Status osoby niepełnosprawnej stopnia:

I. ZNACZNEGO uzyskuje osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagająca, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.


II. UMIARKOWANEGO uzyskuje osoba z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolna do pracy albo zdolna do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagająca czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.


III. LEKKIEGO uzyskuje osoba o naruszonej sprawności organizmu, powodującej, w sposób istotny, obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaka wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Stopień niepełnosprawności osoby zainteresowanej orzeka się na czas określony lub na stałe.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się osobie, która ukończyła 16 rok życia.

Jeżeli orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy - powinien on w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie za pośrednictwem Powiatowego Zespołu.

Powiatowy Zespół przesyła takie odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W ciągu tego terminu Powiatowy Zespół ma prawo do samokontroli wydanych i zaskarżonych orzeczeń.

Realizacja tego uprawnienia polega na tym, że jeżeli powiatowy zespół uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na
uwzględnienie to wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jankowska
    data wytworzenia: 2017-10-17
  • opublikował: Agnieszka Jankowska
    data publikacji: 2017-11-14 09:26
  • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-14 10:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15851
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-07 14:35:27