Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Formy Rodzinnej Pieczy Zastępczej

W myśl Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.) wyróżnia się następujące formy pieczy zastępczej:

 1. Rodzina zastępcza:
  • Spokrewniona, mogą ją stanowić małżonkowie (lub osoba samotna) będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
  • Niezawodowa, mogą nią być małżonkowie (lub osoba samotna) nie będący wstępnymi i rodzeństwem dziecka.
  • Zawodowa, w tym:
  • zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego,
  • zawodowa specjalistyczna dla:
  • dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością,
  • dzieci niedostosowanych społecznie,
  • małoletnich matek z dziećmi.
 2. Rodzinny dom dziecka.
 3. Rodzina pomocowa jest to forma rodzinnej pieczy zastępczej, która wspiera rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.
 4. Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, poprzez:
  • Traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej.
  • Zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych.
  • Zapewnianie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych.
  • Zapewnianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań.
  • Zaspokajanie jego potrzeby emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych.
  • Zapewnianie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka.
  • Umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Agnieszka Jankowska
  data publikacji: 2017-11-14 09:20
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-26 10:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11300
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-26 10:59:42