Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Formy Rodzinnej Pieczy Zastępczej

W myśl Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 821 ze zm.) wyróżnia się następujące formy pieczy zastępczej:

1. Rodzina zastępcza:

 • Spokrewniona, mogą ją stanowić małżonkowie (lub osoba samotna) będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
 • Niezawodowa, mogą nią być małżonkowie (lub osoba samotna) nie będący wstępnymi i rodzeństwem dziecka.
 • Zawodowa, w tym:
  • zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego,
  • zawodowa specjalistyczna dla:
   • dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością,
   • dzieci niedostosowanych społecznie,
   • małoletnich matek z dziećmi.

2.  Rodzinny dom dziecka.

3. Rodzina pomocowa jest to forma rodzinnej pieczy zastępczej, która wspiera rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, poprzez:

•    Traktowanie  dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej.

•    Zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych.

•    Zapewnianie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych.

•    Zapewnianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań.

•    Zaspokajanie jego potrzeby emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych.

•    Zapewnianie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka.

•    Umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Agnieszka Jankowska
  data publikacji: 2017-11-14 09:20
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-03 14:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6167
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-03 14:38