Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Moduł III - AKTUALIZACJA

Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym

w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

 

W związku z trwającą sytuacją epidemiczną Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o przedłużeniu terminów składania wniosków w ramach Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Aktualnie wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie do dnia 16 listopada 2020r.

Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie wydłużony został do maksymalnie  5 miesięcy.

W ślad za tymi zmianami zmodyfikowany został wzór formularza wniosku o dofinansowanie ze środków programu – Moduł III.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie przypomina, że w ramach programu  pomoc finansowa w ramach Modułu III będzie udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do 16 listopada 2020 roku, możliwość korzystania (przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów o pomocy społecznej (dotyczy m.in.  Dzienny Dom Seniora +, Klub Seniora+);
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.
 8. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno - wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych  funkcjonujących na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).”

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach Modułu III mogą być składane przez osoby niepełnosprawne do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie   nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku. Wnioski należy składać przez System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON (System SOW) lub w wersji papierowej do  tut. Centrum.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w programie!

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-11-04
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-11-04 09:35

wniosek Moduł III

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-11-04 09:36

Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III.

        Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie uprzejmie informuje, że Powiat Mławski jest  realizatorem  programu finansowanego ze środków PFRON pn.  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III.

            Pomoc finansowa w ramach Modułu III będzie udzielana osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

       Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 1. uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 2. uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 3. podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów o pomocy społecznej (dotyczy m.in.  Dzienny Dom Seniora +, Klub Seniora+);
 4. podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 5. uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 6. pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
 7. pełnoletnimi (od 18 do 24 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski można składać elektronicznie przez System Obsługi Wsparcia finansowany ze środków PFRON (System SOW) lub w wersji papierowej do  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4.

Wszelkie informacje dotyczące Programu można uzyskać na stronie www.pfron.org.pl lub dzwoniąc do tut. Centrum pod nr tel. 23 654 43 56.

           

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-05-04
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-05-04 09:54
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-04 09:54

PLIKI DO POBRANIA

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-05-04 09:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9392
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-04 09:39:05