Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

NOWA KARTA PARKINGOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście (za wyjątkiem *)
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  • Jedną fotografię o wymiarach 35 x 45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy,
  • Dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej – 21 zł na konto:
   POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
   UL. REYMONTA 4, 06-500 MŁAWA
   Nr konta do prelewu: 31 1090 2590 0000 0001 5018 2308
   TYTUŁEM: OPŁATA ZA WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ
  • Kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień,
  • Oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli.

* osób poniżej 18 roku życia, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów:

 • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych całkowicie pozostających pod władzą rodzicielską, za które wniosek składa jeden z rodziców,
 • ubezwłasnowolnionych całkowicie niepozostających pod władzą rodzicielską lub osób ubezwłasnowolnionych częściowo, za które wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2022-07-07 14:32
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-07 14:33

Karty parkingowe

Od 1 lipca 2014 roku zmianie uległy zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Teraz zajmuje się tym Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, który w Mławie mieści się przy ul. Reymonta 4 (tel. 23 654 53 70).

Przyznane wcześniej zaświadczenia stracą ważność 30 listopada 2014 r. Nowe dokumenty będą wydawane maksymalnie na 5 lat.

Zgodnie z przyjętymi zmianami uprawnienia do karty parkingowej będą mogły otrzymać jedynie osoby z orzeczonym znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, mające poważnie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Przy czym osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności będą mogły otrzymać kartę parkingową jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem: 04-O, 05-R lub 10-N. Karta będzie przysługiwać również osobom niepełnosprawnym, mającym znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, które nie ukończyły 16 roku życia.

 

Na wymianę dokumentu przewidziano 5 miesięcy, ale już od 1 lipca 2014 roku można zgłaszać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

W jaki sposób wymienić dokument ?

Osoba niepełnosprawna składa wniosek (wzór do pobrania pod tym artykułem) osobiście, za wyjątkiem osób poniżej 18 roku życia lub całkowicie ubezwłasnowolnionych, za które wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie. Do wniosku osoba niepełnosprawna powinna załączyć:

jedną fotografię o wymiarach 35x45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy;

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej - 21 zł;
 • oświadczenie o posiadaniu prawa do sprawowania odpowiednio władzy rodzicielskiej, opieki lub kurateli (w przypadku osób poniżej 18 roku życia, ubezwłasnowolnionych całkowicie lub ubezwłasnowolnione częściowo);
 • do wglądu orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Wydawanie kart dla placówek

O wydanie karty parkingowej mogą występować również placówki zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnionych do uzyskania karty parkingowej. W tym wypadku karty parkingowe wydawane będą maksymalnie na okres 3 lat. Do wniosku placówki załącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty 21 zł za wydanie karty parkingowej na nr konta;
 • oświadczenie o posiadaniu upoważnienia do reprezentowaniu placówki;
 • oświadczenie o prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoba reprezentująca placówkę odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu: dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki.

Więcej informacji na stronie: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/polityka-spoleczna/wojewodzki-zespol-do-s/18452,Nowe-zasady-wydawania-kart-parkingowych.html

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Agnieszka Jankowska
  data publikacji: 2017-11-14 09:27
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-18 13:16

wnioski do pobrania

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Jankowska
  data publikacji: 2017-11-14 09:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14218
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-07-07 14:33:14