Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Program korekcyjno-edukacyjny - informacja ogólna

Kompleksowe działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie powinny dotyczyć zarówno organizacji pomocy osobom doświadczającym przemocy, działań profilaktycznych w tym zakresie, jak i wszelkich działań mających na celu zatrzymanie zachowań przemocowych u osób stosujących przemoc w rodzinie.

Programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie są integralnym elementem kompleksowych działań w zakresie przeciwdziałania przemocy. Głównym ich założeniem jest eliminacja zachowań przemocowych u osób stosujących przemoc, poznanie alternatywnych dla przemocy zachowań, a także zatrzymanie przemocy w rodzinie.

Adresatami programu są dorosłe osoby stosujące przemoc w rodzinie, zarówno kobiety jak i mężczyźni. W programie mogą m.in. brać udział:

 • osoby, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby;
 • członkowie rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” – osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
 • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do uczestnictwa w programie, 
 • rodzice, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełnienia funkcji rodzicielskich.

Obecnie na terenie powiatu mławskiego ruszyła kolejna edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu w miesiącu maju i czerwcu. Program obejmuje łącznie 10 godzin indywidualnych ( po jednej godzinie każdy uczestnik) oraz 60 godzin zajęć grupowych.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: +48 23 654 52 29.

Program korekcyjno-edukacyjny - aktualności

Ruszyła kolejna edycja Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie. Udział w programie, to szansa na naprawienie relacji rodzinnych, pracy nad sobą, nad zmianą swojego zachowania pod okiem specjalistów.

Trenerzy pierwsze zajęcia poprowadzili w sobotę 21 kwietnia 2018 r. 

Udział w zajęciach niewątpliwie wymaga od uczestników odwagi do wglądu w siebie, do przyznania się przede sobą samym do stosowania przemocy i podjęcia trudu zmiany. Odwagi do podjęcia wyzwania nowego lepszego życia bez stosowania przemocy.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie mają pomóc uczestnikom rozwinąć umiejętności porozumiewania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy, a także wspierać w rozwijaniu umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie, pomóc w zmianie zachowań agresywnych.

Program korekcyjno - edukacyjny adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

 • osób, które z własnej inicjatywy zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną zmotywowane przez służby;
 • członków rodzin, wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” – osób wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
 • osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując je do uczestnictwa w programie, 
 • rodziców, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach zapraszamy do kontaktu. Szczegółowe informacje można uzyskać w Zespole Ośrodków Wsparcia w Mławie, ul. Słowackiego 18, 06-500 Mława, tel. +48 23 654 52 29

Metryka

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-11-24 07:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8681
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-24 07:23:45