Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

PCPR wykonuje zadania własne powiatu, zadania zlecone przez administrację rządową oraz inne określone w niżej wymienionych ustawach:

1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zm.),

2) Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U. z 2020 poz.821 ze zm.),

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r.poz.573 ),

4) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz.U. z 2020.poz.920 ze zm. ),

5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Z 2021, poz.305 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019r.,poz.1282),

7) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j.Dz.U. z 2020 r.,poz.685 ),

8) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.Dz.U. z 2020 r.,poz.1057 ze zm.).

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie realizuje zadania z zakresu:

 • pomocy instytucjonalnej - w strukturze PCPR funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie;
 • opieki nad dzieckiem i rodziną – udzielanie pomocy finansowej i wychowawczej rodzinom zastępczym, umieszczanie dzieci pozbawionych opieki rodziców w rodzinach zastępczych i placówkach opieki całkowitej, udzielanie pomocy usamodzielnianym wychowankom placówek i rodzin zastępczych, udzielanie pomocy na kontynuowanie nauki pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych oraz placówek opieki całkowitej;
 • pomocy środowiskowej – współpraca ze stowarzyszeniami, ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, instytucjami udzielającymi pomocy  mieszkańcom naszego powiatu;
 • pomocy osobom niepełnosprawnym – w zakresie rehabilitacji społecznej zgodnie z planem finansowym PFRON i Uchwałami Rady Powiatu: dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych, refundacja zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanie imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych w ramach integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomoc w zakresie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Agnieszka Jankowska
  data publikacji: 2017-11-14 09:10
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-03 14:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12254
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-08-03 14:43