Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

PCPR wykonuje zadania własne powiatu, zadania zlecone przez administrację rządową oraz inne określone w niżej wymienionych ustawach:

 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901 ze zm.),
 2. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2022 r., poz. 447 ze zm.),
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 100 ze zm.),
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1526 ze zm.),
 5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 1634 ze zm.),
 6. Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 530),
 7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 2123),
 8. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 571).

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie realizuje zadania z zakresu:

 • pomocy instytucjonalnej - w strukturze PCPR funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie;
 • opieki nad dzieckiem i rodziną - udzielanie pomocy finansowej i wychowawczej rodzinom zastępczym, umieszczanie dzieci pozbawionych opieki rodziców w rodzinach zastępczych i placówkach opieki całkowitej, udzielanie pomocy usamodzielnianym wychowankom placówek i rodzin zastępczych, udzielanie pomocy na kontynuowanie nauki pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych oraz placówek opieki całkowitej;
 • pomocy środowiskowej - współpraca ze stowarzyszeniami, ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, instytucjami udzielającymi pomocy mieszkańcom naszego powiatu;
 • pomocy osobom niepełnosprawnym - w zakresie rehabilitacji społecznej zgodnie z planem finansowym PFRON i Uchwałami Rady Powiatu: dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych, refundacja zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanie imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych w ramach integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomoc w zakresie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Agnieszka Jankowska
  data publikacji: 2017-11-14 09:10
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-26 10:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20554
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-26 10:56:42