Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Treść strony

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

PCPR wykonuje zadania własne powiatu, zadania zlecone przez administrację rządową oraz inne określone w niżej wymienionych ustawach:

1) Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508),

2) Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz.U. z 2019 poz.1111),

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 ze zm.),

4) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 ze zm.),

5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.),

6) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1260),

7) Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 882 ze zm.),

8) Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450 ze zm.).

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie realizuje zadania z zakresu:

 • pomocy instytucjonalnej - w strukturze PCPR funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy w Mławie;
 • opieki nad dzieckiem i rodziną – udzielanie pomocy finansowej i wychowawczej rodzinom zastępczym, umieszczanie dzieci pozbawionych opieki rodziców w rodzinach zastępczych i placówkach opieki całkowitej, udzielanie pomocy usamodzielnianym wychowankom placówek i rodzin zastępczych, udzielanie pomocy na kontynuowanie nauki pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych oraz placówek opieki całkowitej;
 • pomocy środowiskowej – współpraca ze stowarzyszeniami, ośrodkami pomocy społecznej, kuratorami sądowymi, pedagogami szkolnymi, instytucjami udzielającymi pomocy  mieszkańcom naszego powiatu;
 • pomocy osobom niepełnosprawnym – w zakresie rehabilitacji społecznej zgodnie z planem finansowym PFRON i Uchwałami Rady Powiatu: dofinansowywanie turnusów rehabilitacyjnych, refundacja zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, dofinansowanie imprez sportowych, turystycznych i kulturalnych w ramach integracji osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz pomoc w zakresie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób niepełnosprawnych.
 • autor informacji: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Agnieszka Jankowska
  data publikacji: 2017-11-14 09:10
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-19 09:37

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1895
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-06-19 09:37

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 4
06-500 Mława

NIP: 569-158-48-21

Dane kontaktowe

tel.  23 654 43 56 fax: 23 655 29 48
e-mail: pcprmlawa@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

800 - 1600

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 137012
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-07-18 15:22

Stopka strony