Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

Treść strony

Orzekanie o niepełnosprawności

Podstawą uznania osoby, która nie ukończyła 16 roku życia za niepełnosprawną jest ustalenie, że:

 • ma naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną;
 • przewidywany okres trwania upośledzenia stanu zdrowia przekracza 12 miesięcy;
 • wymaga zapewnienia jej całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu.

Wszystkie wymienione przesłanki muszą wystąpić łącznie. Niepełnosprawność dziecka orzeka się na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 16 roku życia. Orzeczenie o niepełnosprawności wydaje
się na wniosek złożony do Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności przez przedstawiciela ustawowego dziecka.

Jeżeli orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy - powinien on w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie za pośrednictwem Powiatowego Zespołu.
Powiatowy Zespół przesyła takie odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W ciągu tego terminu Powiatowy Zespół ma prawo do samokontroli wydanych i zaskarżonych orzeczeń. Realizacja tego uprawnienia polega na tym, że jeżeli powiatowy zespół uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie to wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

 

 • autor informacji: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Agnieszka Jankowska
  data publikacji: 2017-11-14 09:26
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-14 10:02

wnioski do pobrania

 • opublikował: Agnieszka Jankowska
  data publikacji: 2017-11-14 09:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2242
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-30 09:23

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 4
06-500 Mława

NIP: 569-158-48-21

Dane kontaktowe

tel.  23 654 43 56 fax: 23 655 29 48
e-mail: pcprmlawa@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

800 - 1600

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 217101
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-30 09:29

Stopka strony