Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Procedury

Powiatowy Zespół wydaje 3 rodzaje orzeczeń:

 • orzeczenie o niepełnosprawności (dotyczy dzieci poniżej 16 roku życia),
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ( dotyczy osób powyżej 16 roku życia),
 • orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień (dotyczy osób posiadających orzeczenia wydane przez inne organy orzekające, a chcące otrzymać wyłącznie wskazania do ulg i uprawnień).

Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności należy złożyć:

 1. wypełniony i podpisany wniosek,
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu wypełnione przez lekarza rodzinnego lub specjalistę (zaświadczenie jest ważne przez 30 dni od daty jego wystawienia),
 3. kserokopie wcześniejszych orzeczeń (Powiatowego Zespołu, ZUS-u, KRUS-u lub KIZ), jeśli wnioskodawca był wcześniej orzekany,
 4. kserokopie posiadanej dokumentacji medycznej (np.: historie choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki testów i badań pomocniczych, opinie psychologiczne itp.).

Dokumenty można składać bezpośrednio, w siedzibie Powiatowego Zespołu, lub przesłać pocztą. W przypadku osobistego składania kserokopii dokumentacji medycznej i orzeczeń należy zabrać oryginały dokumentów w celu poświadczenia ich zgodności z oryginałem. W przypadku listownego przesłania dokumentów oryginały dokumentacji należy zabrać na komisję.

W przypadku wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień należy złożyć:

 1. wypełniony i podpisany wniosek;
 2. dokumentację medyczną (historię choroby, karty informacyjne leczenia szpitalnego, wyniki dodatkowych badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne itp.);
 3. orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy;
 4. inne dokumenty mające wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Agnieszka Jankowska
  data publikacji: 2017-11-14 09:25
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-14 10:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14458
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-11-14 10:02:21