Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rehabilitacja Społeczna

Rehabilitacja według Światowej Organizacji Zdrowia to kompleksowe i skoordynowane stosowanie środków medycznych socjalnych i zawodowych w celu usprawnienia osób z naruszoną sprawnością organizmu i uzyskania możliwie najlepszego stanu funkcjonalnego.
Głównymi cechami rehabilitacji powinny być:

 • powszechność,
 • wczesność,
 • kompleksowość,
 • ciągłość.

Jednym z rodzajów rehabilitacji jest rehabilitacja społeczna. Głównym jej celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest m. in. przez:

 • wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych,
 • wyrabianie zaradności osobistej osoby niepełnosprawnej i pobudzanie jej aktywności społecznej,
 • likwidowanie barier (technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji, transportowych, urbanistycznych),
 • kształtowanie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z niepełnosprawnymi.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 100 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (Dz. U. z 2015 r. poz . 926 ze zm.).

Rehabilitacja społeczna odbywa się głównie przez:

 • uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej,
 • dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,
 • dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
 • dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się,
 • dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym,
 • uczestnictwo w sporcie, kulturze i rekreacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2017-10-17
 • opublikował: Agnieszka Jankowska
  data publikacji: 2017-11-14 09:23
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-26 11:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14521
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-06-26 11:32:20