Plik "start.php", linia 461, blad nr 2: preg_match(): Compilation failed: (*VERB) not recognized or malformed at offset 3 (data: 2020-01-27 19:09:55, url: https://bip.pcprmlawa.eu/?fontsize=big)
Wyslij wiadomosc do pomocy technicznej: pomoc@extranet.pl

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Dane Teleadresowe

Treść strony

nabór wniosków

UWAGA!

Od 1 stycznia 2020 roku zostały aktywowane nabory wniosków w formie elektronicznej na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.  Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z takiej pomocy w formie elektronicznej poprzez elektroniczne złożenie wniosku w systemie SOW  – System Obsługi Wsparcia.

Link do materiału na portalu SOW:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

Bezpłatna infolinia, wspierająca użytkowników SOW, gdzie pracownicy udzielają pomocy w obsłudze programu:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/infolinia/

800 889 777

 • autor informacji: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-01-13
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-01-13 13:17

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4 06-500 Mława.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie jest Pani Agnieszka Moszczyńska; e-mail: iod.pcprmlawa@onet.pl;

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4)Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie;

- realizacji umów,

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5)W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4 lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) W przypadku gdy przxetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuascji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 

 

 • autor informacji: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2018-05-29 14:30

Dane Teleadresowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

06-500 Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 4

tel. 23 654 - 43- 56; fax. 655 - 29- 48

pcprmlawa@poczta.onet.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie:

mgr Urszula Krajewska

Dyrektor PCPR w Mławie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach

10 00  - 1200 oraz 1600 - 1630

Główny Księgowy:

mgr Sylwia Olczak

Godziny pracy Centrum:

poniedziałek - piątek

800 - 1600

Godziny pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - zadaniowy system czasu pracy

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie

06-500 Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 (wejście od ul. Sądowej)

tel. 23 654 - 53 - 70

 

 

 

 

 

 • autor informacji: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Agnieszka Jankowska
  data publikacji: 2017-11-14 09:11
 • zmodyfikował: Agnieszka Jankowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-09 13:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95261
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-13 13:17

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 4
06-500 Mława

NIP: 569-158-48-21

Dane kontaktowe

tel.  23 654 43 56 fax: 23 655 29 48
e-mail: pcprmlawa@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

800 - 1600

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 177711
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-13 13:19

Stopka strony