Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Sprawdź czy w twoim domu jest przemoc?
Odpowiedz szczerze na poniższe pytania.

Mój partner/ moja partnerka:
-            obraża mnie i mówi, że sobie bez niego/ niej nie poradzę
-             bije mnie i dzieci
-            wymusza posłuszeństwo
-            zmusza mnie do współżycia
-            zabrania mi chodzenia do pracy lub szkoły
-            jest bardzo zazdrosny/a i podejrzliwy/a wobec moich znajomych i rodziny
-            nie daje mi pieniędzy na prowadzenie domu, kontroluje wszystkie moje wydatki
-            zabiera mi dokumenty i pieniądze
-            obraża mnie i poniża w obecności innych osób
-            grozi, że mnie zabije
-            celowo  niszczy moje rzeczy osobiste
-            grozi, że skrzywdzi moich najbliższych
-            zabrania mi spotkań z rodziną i znajomymi
-            krytykuje i wyśmiewa mnie i dzieci
-            mówi, że jestem chora/y psychicznie  
-            szantażuje mnie, że popełni samobójstwo
-            specjalnie okalecza się w mojej obecności

Jeśli to Ty doznajesz tego typu zachowań  - nie powinnaś/nie powinieneś się na to godzić, masz prawo szukać pomocy !
Jeśli to Ty jesteś sprawcą powyższych zachowań wiedz, że są one karalne i Ty ponosisz za nie pełną odpowiedzialność. Powinieneś/powinnaś szukać pomocy w specjalistycznej placówce.


Przemoc nie kończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia!

 

Pomoc osobie doznającej przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) określa zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasady postępowania wobec osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób stosujących przemoc w rodzinie.
Osobie dotkniętej przemocą w rodzinie udziela się bezpłatnej pomocy, w szczególności w formie poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, zawodowego i rodzinnego, a także interwencji kryzysowej, ochrony przed dalszym krzywdzeniem, zapewnienia bezpiecznego schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, badania lekarskiego oraz zapewnienia, w określonych przypadkach, osobie dotkniętej przemocą w rodzinie, pomocy w uzyskaniu mieszkania.
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. Organy administracji rządowej i samorządowej współdziałają z organizacjami pozarządowymi oraz kościołem i związkami wyznaniowymi w zakresie udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływania na osoby stosujące przemoc oraz podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie.
Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-11-24
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-11-24 07:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3713
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-11-24 07:22