Nawigacja

 • Dane Teleadresowe

Treść strony

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

 

 

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

składamy najserdeczniejsze podziękowania

wszystkim Rodzinom Zastępczym

i prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka z terenu powiatu mławskiego

za pracę na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej.

Dziękujemy za troskę, opiekę i ciepło domowego ogniska,

które zapewniacie Państwo dzieciom każdego dnia.

Dzięki Państwa trosce dzieci mają zapewnione szczęśliwe dzieciństwo.

Życzymy Państwu wielu sił, cierpliwości i wytrwałości

w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej,

a Waszym dzieciom samych radosnych chwil i beztroskiego dzieciństwa.

 

 

                                                                       Dyrektor Urszula Krajewska

                                                                           wraz z Pracownikami

                                                            Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                     w Mławie

 

 

Mława, dnia 29.05.2020r.

 • autor informacji: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2020-05-29
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-05-29 15:01
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-29 15:02

zarządzenie 18/2020

Zarządzenie Nr 18/2020

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

z dnia 22 maja 2020 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania                            o Niepełnosprawności w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

 

Na podstawie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019r., poz. 1239 ze zm.) w związku z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.  U. z 2020r., poz. 878) na mocy § 11 ust. 1 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie stanowiącego załącznik do Uchwały

Nr 216/2015 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30 września 2015r, zarządzam co następuję:

§ 1

 1. Z uwagi na częściowe zniesienie ograniczeń związanych z obowiązywaniem na terenie kraju stanu epidemii wynikającego z zagrożenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego zachorowania na COVID-19, wprowadzam do odwołania zmiany w bezpośredniej obsłudze klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnoprawności w Mławie polegające na tym, iż dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym

czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba.

 1. Rekomenduje się, aby wizyty w urzędzie poprzedzone były telefonicznym ustaleniem każdej wizyty, uzgodnionej bezpośrednio z właściwą komórką organizacyjną Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie oraz Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie pod numerami telefonów wskazanymi

w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

www.bip.pcprmlawa.eu

 1. Do budynku zlokalizowanego w miejscu wskazanym w ust. 1 będą wpuszczane tylko osoby z odpowiednio zakrytymi ustami i nosem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konieczne będzie również zdezynfekowanie rąk przy wejściu oraz zasada oczekiwania

w kolejce w odstępie min. 2m.

§ 2

 1. Obsługa klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie odbywa się:
 1. bezpośrednio, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 1, a także poprzez
 2. Portal Zaufania Publicznego E-PUAP,
 3. pocztę elektroniczną: pcprmlawa@poczta.onet.pl,
 4. pocztę tradycyjną, którą należy kierować na adres:
 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Władysława Stanisława

Reymonta 4, 06-500 Mława

 1. Powiatowy Zespół do Praw Orzekania o Niepełnoprawności

ul. Władysława Stanisława Reymonta 4, 06-500 Mława

§ 3

Wykonie zarządzenia powierzam pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie.

 

§ 4

Z dniem 24 maja traci moc Zarządzeniu Nr 5/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie  z dnia 16.03.2020r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w związku  z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym  COVID-19.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020r.

 

 

                                                                                                    Dyrektor

                                                                            Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                    w Mławie

                                                                                                            

                                                                                              Urszula Krajewska

 

 

 

 

 

 

 

 • autor informacji: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2020-05-25
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-05-25 15:49

zarządzenie

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-05-25 15:49

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DYREKTORA

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE

 

          Ze względu na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba wydłużenia wprowadzonych ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie.

W ramach działań mających na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, informuję, iż z dniem 11 maja 2020r. ulegają wydłużeniu wyłączenia dotyczące bezpośredniej obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie     i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Mławie.

Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi klientów to 25 maja 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Szczegóły pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie w okresie stanu epidemii reguluje Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

 

                                                                                                                                             Dyrektor

                                                                                    Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

                                                                                                         Urszula Krajewska

                                                                                                                                                                                                                                               

Mława, dnia 11.05.2020r.

 • autor informacji: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2020-05-11
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-05-11 09:33
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-11 12:53

komunikat

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-05-11 09:33

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DYREKTORA

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE

 

          Ze względu na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba wydłużenia wprowadzonych ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie.

W ramach działań mających na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, informuję, iż z dniem 30 kwietnia 2020r. ulegają wydłużeniu wyłączenia dotyczące bezpośredniej obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Mławie.

Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi klientów to 11 maja 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Szczegóły pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie w okresie stanu epidemii reguluje Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

 

                                                                                                Dyrektor

                                                                                                                                                                                                                                       Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

                                                                                                                                                                       Urszula Krajewska

                                                                                                                                                                                                                                                

Mława, dnia 30.04.2020r.

 • autor informacji: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2020-05-04
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-05-04 14:59
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-04 15:28

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DYREKTORA

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE

 

          Ze względu na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba wydłużenia wprowadzonych ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Mławie.

W ramach działań mających na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, informuję, iż z dniem 17 kwietnia 2020r. ulegają wydłużeniu wyłączenia dotyczące bezpośredniej obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Mławie.

Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi klientów to 4 maja 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Szczegóły pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie w okresie stanu epidemii reguluje Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

 

                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                        Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

                                                                                                                 Urszula Krajewska

                                                                                                                                                                                                                                                

Mława, dnia 17.04.2020r.

 • autor informacji: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-04-20
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-04-20 09:50
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-20 09:54

Zarządzenie nr 9/2020

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-04-20 09:51

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT DYREKTORA

POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MŁAWIE

 

          W trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ze względu na aktualną sytuację wprowadzonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., nr 491 ze zm.), zachodzi szczególna potrzeba wydłużenia wprowadzonych ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  w Mławie.

W związku z bardzo dynamiczną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19 w ramach działań, które mają na celu zapobiec potencjalnym zarażeniom koronawirusem, informuję, iż z dniem 27 marca 2020r. ulegają wydłużeniu wyłączenia dotyczące bezpośredniej obsługi klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania  o Niepełnosprawności  w Mławie w budynku zlokalizowanym przy ulicy:

 1. Władysława Stanisława Reymonta 4, 06-500 Mława,

Przewidywany termin przywrócenia bezpośredniej obsługi klientów to 14 kwietnia 2020r. Termin ten może ulec wydłużeniu w zależności od sytuacji panującej w kraju.

Szczegóły pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie w okresie stanu epidemii reguluje Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.

 

                                                                                                                      Dyrektor

                                                                                        Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

                                                                                                               Urszula Krajewska

                                                                                                                                                                                                                                                 

Mława, dnia 27.03.2020r.

 • autor informacji: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-03-30 09:56

ZARZĄDZENIE NR 7/2020

 • autor informacji: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-03-30 09:58

Komunikat

Komunikat !!!

          W trosce o bezpieczeństwo w związku wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego oraz koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym       z COVID-19,  o których mowa w art. 1 i 2 ustawy  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) i wzmożonym społecznym niepokojem, Zespół Ośrodków Wsparcia w Mławie umożliwia od dnia 17.03.2020 r. zdalne wsparcie psychologiczne (w formie telefonicznej,  on-line/skype,  e-mail).

      Wsparcie to, szczególnie kierowane jest od osób bezpośrednio zaangażowanych  w działania zapewniające nasze bezpieczeństwo oraz do osób objętych kwarantanną.

  W celu umówienia sesji on-line prosimy o kontakt telefoniczny 23-654-52-29 lub                                                   e-mail:wsparcie@zowmlawa.pl

 

  Poradnictwo telefoniczne jest możliwe także dla osób chcących zachować  anonimowość.

Pomoc udzielana jest bezpłatnie.

 

W ramach solidarności zaopiekujmy się sobą nawzajem.

 

                                  Joanna Tańska

                                                Dyrektor

                                                       Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie

 

 • autor informacji: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-03-18
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-03-18 10:24
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-18 10:29

Zarządzenie nr 5/2020 w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zagrożeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19

 • autor informacji: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-03-16
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-03-16 13:00
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 13:08

ZARZĄDZENIE

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-03-16 13:01

Przyjmowanie interesantów

UWAGA

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym dotyczącym rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz pracowników PCPR w Mławie od dnia 13.03.2020 do dnia 27.03.2020 wszystkie komórki organizacyjne Centrum   nie będą przyjmowały interesantów.

Wszelkie informacje będą udzielane jedynie drogą telefoniczną bądź elektroniczną. Wnioski dot. poszczególnych spraw są dostępne na stronie internetowej www.bip.pcprmlawa.eu

Tel.23/654-43-56 lub tel/fax  23/655-29-48

pcprmlawa@poczta.onet.pl

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-03-13 08:40

certyfikat

 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-02-11 09:57

System Obsługi Wsparcia

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie wdrożyło System Obsługi Wsparcia finansowany przez PFRON.

Osoby niepełnosprawne, korzystające z programów realizowanych przez PFRON, będą mogły dzięki specjalnej platformie bez wychodzenia z domu, przy pomocy własnego komputera złożyć wniosek, uzyskać decyzję i otrzymać dofinansowanie. 

Dwoje pracowników PCPR przeszło specjalne szkolenie: Agnieszka Witkowska-główny specjalista oraz Agnieszka Moszczyńska- referent.

Platforma będzie służyła do kontaktu z wnioskodawcą od samego początku, czyli złożenia wniosku, przez całe jego procedowanie, podpisanie umowy, aż do rozliczenia. Wnioskodawca nie będzie musiał przychodzić do PCPR. Tak naprawdę wszystko będzie można załatwić przy pomocy systemu. Platforma jest tak skonstruowana, że wnioskodawca, który się tam loguje zakłada konto, podaje swoje pewne dane, kierowany jest wtedy do właściwego urzędu. Nie ma możliwości popełnienia błędu. PCPR ma całą dokumentację, do której wgląd ma też PFRON. Program jest intuicyjny na zasadzie sprawdź, żeby przejść dalej. System sprawdza poprawność wypełnienia formularza.

W/w działania zostały uhonorowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  poprzez przyznanie Certyfikatu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie świadczącego o tym, że w Jednostce został wdrożony System SOW  umożliwiający obsługę wniosków w postaci e-usług.

 

 

 • autor informacji: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-02-11
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-02-11 09:51
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-11 10:11

nabór wniosków

UWAGA!

Od 1 stycznia 2020 roku zostały aktywowane nabory wniosków w formie elektronicznej na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.  Informujemy Państwa o możliwości skorzystania z takiej pomocy w formie elektronicznej poprzez elektroniczne złożenie wniosku w systemie SOW  – System Obsługi Wsparcia.

Link do materiału na portalu SOW:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

Bezpłatna infolinia, wspierająca użytkowników SOW, gdzie pracownicy udzielają pomocy w obsłudze programu:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/infolinia/

800 889 777

 • autor informacji: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2020-01-13
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2020-01-13 13:17

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem informujemy, iż :

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4 06-500 Mława.

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie jest Pani Agnieszka Moszczyńska; e-mail: iod.pcprmlawa@onet.pl;

3) Administrator danych osobowych przetwarza Pana/Pani dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

 

4)Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

- wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie;

- realizacji umów,

- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5)W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

- organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

- inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 4 lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) W przypadku gdy przxetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11)Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuascji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 

 

 

 • autor informacji: Agnieszka Moszczyńska
  data wytworzenia: 2018-05-29
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2018-05-29 14:30

Dane Teleadresowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

06-500 Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 4

tel. 23 654 - 43- 56; fax. 655 - 29- 48

pcprmlawa@poczta.onet.pl

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie:

mgr Urszula Krajewska

Dyrektor PCPR w Mławie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach

10 00  - 1200 oraz 1600 - 1630

Główny Księgowy:

mgr Sylwia Olczak

Godziny pracy Centrum:

poniedziałek - piątek

800 - 1600

Godziny pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej - zadaniowy system czasu pracy

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie

06-500 Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 4 (wejście od ul. Sądowej)

tel. 23 654 - 53 - 70

 

 

 

 

 

 • autor informacji: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2017-10-18
 • opublikował: Agnieszka Jankowska
  data publikacji: 2017-11-14 09:11
 • zmodyfikował: Agnieszka Jankowska
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-09 13:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 112492
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-29 15:02

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

ul. Władysława Stanisława Reymonta 4
06-500 Mława

NIP: 569-158-48-21

Dane kontaktowe

tel.  23 654 43 56 fax: 23 655 29 48
e-mail: pcprmlawa@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek

800 - 1600

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 229339
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-28 10:48

Stopka strony