Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

                                                                                                                                    Załącznik nr 1

                                                                                                                              do Zarządzenia nr 2/2021

                                                                                    Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                                  w Mławie

                                                                                                                            z dnia 18 stycznia 2021r.

 

                      Wytyczne przeciwepidemiczne do spotkań rodziców biologicznych

z dziećmi przebywającymi w pieczy zastępczej na terenie powiatu mławskiego, obowiązujące w trakcie epidemii SARS-CoV-2

Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Możliwość ponownych spotkań od dnia 20 stycznia 2021r. rodzin biologicznych oraz zwiększenie bezpieczeństwa dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu mławskiego.
 1. Minimalizacja ryzyka zakażenia dzieci i rodziców oraz innych osób z zewnątrz, w tym pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie.
 1. Ograniczenie liczby kontaktów na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie w danym przedziale czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym

zakażeniem.

 1. Kompleksowe działanie dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

Działania umożliwiające spotkanie rodziców z dziećmi  przebywającymi w pieczy

zastępczej:

 1. Spotkanie odbywa się na pisemny wniosek rodziny biologicznej o wyznaczenie spotkania z dzieckiem umieszczonym w pieczy zastępczej na terenie powiatu mławskiego lub za pośrednictwem poczty e-mail: pcprmlawa@poczta.onet.pl lub telefonicznie

23/654-43-56. Wniosek kierowany jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie ul. Reymonta 4, 06-500 Mława.

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie informuje rodzinę zastępczą o złożonym wniosku. Jeśli rodzina zastępcza wyrazi zgodę, wyznaczona zostaje data i miejsce spotkania.
 1. Wśród osób przewidzianych do uczestnictwa w spotkaniu koordynator rodzinnej pieczy zastępczej przeprowadza ankietę stanowiącą Załącznik nr 1 do Wytycznych.

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas spotkania:

 1. Przed spotkaniem wszyscy uczestnicy dokonują pomiaru temperatury ciała. Osoba u której stwierdzona zostaje temperatura powyżej 38 stopni jest wykluczona ze spotkania.

       2. Przed spotkaniem wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk oraz stosowania rękawiczek ochronnych, osłony na usta             i  nos (nie dotyczy dzieci do 4 lat i innych osób zgodnie z przepisami prawa).

 1. Spotkanie trwać może do 2 godzin.
 2. Z dzieckiem/dziećmi z jednego ogniska spotkać się może rodzina składająca się maksymalnie z 2 osób wspólnie zamieszkujących.

      5. Rodzina biologiczna zobowiązana jest zabezpieczyć się we wszystkie środki ochrony osobistej tj. maseczki ochronne lub inne osłony nosa i ust, rękawiczki jednorazowe.

 1. Zalecane jest odbywanie spotkań na świeżym powietrzu. W przypadku złej pogody w pomieszczeniu wyznaczonym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie - 1 osoba na 4 m2 , z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
 1. Dopuszcza się możliwość przyjmowania od gości rzeczy i produktów spożywczych, jeżeli zostały one zakupione w sklepie. Celem weryfikacji rodzina zastępcza lub koordynator rodzinnej pieczy zastępczej ma prawo żądać od odwiedzających okazania dowodu zakupu towaru, który jest przekazywany dzieciom.
 1. Przynoszone z domu rzeczy używane, będą podlegać myciu, dezynfekcji, praniu, prasowaniu, „kwarantannie” na okres 3 dni lub innym zabiegom zmniejszającym ryzyko ewentualnego zakażenia koronawirusem. W wątpliwych sytuacjach postępowanie określi

powiatowa stacja.

                                                                                                                                               Dyrektor

                                                                                                                   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                                              w Mławie

                                                                                                                                        Urszula Krajewska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Jankowska
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Agnieszka Moszczyńska
  data publikacji: 2021-01-20 08:34
 • zmodyfikował: Agnieszka Moszczyńska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-20 09:39

Rejestr zmian

 • zmieniono 2021-01-20 08:35 przez Agnieszka Moszczyńska
 • zmieniono 2021-01-20 09:37 przez Agnieszka Moszczyńska
 • zmieniono 2021-01-20 09:38 przez Agnieszka Moszczyńska
 • zmieniono 2021-01-20 09:39 przez Agnieszka Moszczyńska
 • zmieniono 2021-01-20 09:39 przez Agnieszka Moszczyńska

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 296707
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-28 10:31:55