Strona główna
Strona główna PDF Drukuj

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie

06-500 Mława, ul. Reymonta 4

tel. 23/ 654-43-56; fax. 655-29-48

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Dyrektor

mgr Urszula Krajewska

Główny Księgowy

mgr Sylwia Olczak

Godziny pracy Centrum

poniedziałek - piątek

800 - 1600

 

Fundacja Edukacji Nowoczesnej z Warszawy ogłasza rekrutację do projektu aktywizującego zawodowo osoby z niepełnosprawnością „Bliżej rynku pracy”, współfinansowanego przez
PFRON. Do projektu zapraszamy dorosłe, nieaktywne zawodowo osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałe na terenie województwa Mazowieckiego.

 

Link do ogłoszenia:
http://fen.net.pl/projekt-aktywizacyjny-blizej-rynku-pracy/

 

 

 

W dniu 30 maja przypada Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Z tej okazji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie przesłało wszystkim osobom związanym z rodzinnymi formami opieki zastępczej, a w szczególności rodzicom zastępczym - List Gratulacyjny

 

 

 

 

Mława, dnia 28.04.2016r.

 

U W A G A ! 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie uprzejmie informuje, że środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych w roku 2016

ZOSTAŁY ROZDYSPONOWANE !

zaistniała sytuacja spowodowana jest znacznym niedoborem środków finansowych  (otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w stosunku do istniejących potrzeb.

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie informuje, że w kwietniu 2016r. organizuje szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikiem tut. Centrum w Mławie ul. Reymonta 4 lub pod nr telefonu 23/654-43-56 wew. 28, do dnia 8 kwietnia 2016 r.

 

 

AKTYWNY SAMORZĄD 2016R.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mławie informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku.

Z treścią dokumentu  można się zapoznać pod adresem:  www.pfron.org.pl. Zachęcamy osoby zainteresowane w bieżącym roku udziałem w programie Aktywny samorząd Moduł I i Moduł II do zapoznania się z tym dokumentem.

Informujemy, że w 2016 roku obowiązują następujące terminy składania wniosków:

MODUŁ I - LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ od 24 marca 2016r. do 30.08.2016r.

MODUŁ II - POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM od 24 marca do 2016r. do 15 kwietnia 2016r. oraz od 1 września 2016r. do 10 października 2016r.

 

więcej informacji można uzyskać pod numerem 23/654-43-56 wew. 27

 

 

Program 500+

http://www.wcpr.pl/wp-content/uploads/2016/03/piecza-zastepcza-WWW.jpg

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie. Dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego będzie przysługiwać niezależnie od dochodu na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka oraz placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego.  

W ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadzono dwa świadczenia: dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty środków finansowych na utrzymanie dziecka w tej placówce. Od kwoty dodatku nie jest odprowadzany podatek. 

Dla kogo dodatek wychowawczy?

Dodatek ten przysługuje na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, bez względu na kryterium dochodowe. Jest on udzielany na wniosek rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. 

Ważne! Dodatek otrzymają zarówno osoby otrzymujące świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak również osoby otrzymujące świadczenia na zasadach z ustawy o pomocy społecznej (art. 226 ust. 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). 

Uwaga!

Dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty  nie przysługuje na dziecko pozostające w pieczy zastępczej po ukończeniu przez nie 18 roku życia. 

Gdzie złożyć wniosek?

Przyznanie dodatku następuje w drodze decyzji. Wniosek należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór wniosku nie jest określany rozporządzeniem. Jest to analogiczne rozwiązanie jak w przypadku świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

 Ważne! Nie obowiązuje wzór wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Na jaki okres przysługuje dodatek?

Prawo do dodatku ustala się na okres 12 miesięcy. W przypadku braku zmian w sytuacji rodziny zastępczej lub prowadzącego rodzinny dom dziecka mającej wpływ na prawo do dodatku wychowawczego ustala się je na okres kolejnych 12 miesięcy z urzędu. 

Od kiedy przysługuje dodatek?

Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka odpowiednio w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko rodziny zastępczej, rodzinnego domu dziecka lub placówki, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku. 

Ważne terminy!

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do dodatku wychowawczego lub dodatku do zryczałtowanej kwoty, przysługującego na dzieci umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r.), prawo do dodatku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie wymienionej ustawy (czyli od 1 kwietnia).

 Oznacza to, że jeżeli rodzina zastępcza złoży wniosek np. 15 czerwca, dostanie wyrównanie od kwietnia. Natomiast w przypadku złożenia wniosku dopiero  np. 7 lipca, dodatek będzie przysługiwał tylko od lipca.

 Dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty jest finansowany w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Gmina i powiat nie ponoszą wydatków związanych z tym świadczeniem.

 

 

  

  

 

INFORMACJA

 

W MENU PRZEDMIOTOWYM - "REHABILITACJA SPOŁECZNA" W ZAKŁADCE "PRZEDMIOTY ORTOPEDYCZNE I ŚRDOKI POMOCNICZE" ZNAJDUJĄ SIĘ NOWE WZORY WNIOSKÓW NA ROK 2015.

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH

FORMULARZ

 

DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH - INFORMACJA

POGOTOWIE MIGOWE

 

 Administrator strony - Agnieszka Jankowska

Redaktor strony - Agnieszka Jankowska

tel. 23 654 43 56


 

Wytworzył: Agnieszka Jankowska
Data informacji: 2013-04-11 00:00:00
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2013-03-13 18:56:37
Odsłon: 22619
Dziennik zmian